Zverenecké fondy

Pre nás, asset manažérov, je hlavným cieľom zabezpečiť, aby majetok našich klientov nebol len zachovaný, ale bol aj strategicky rozložený pre budúce generácie. 

Jedným zo silných nástrojov na dosiahnutie tohto cieľa je zverenecký fond. V tomto článku sa budeme venovať detailom zvereneckých fondov, skúmame ich mechaniku, výhody, nevýhody a porovnáme ich so závetmi. Okrem toho sa pozrieme na dôvody zriadenia zvereneckého fondu, optimálnu sumu na investovanie, druhy aktív a finančných produktov vhodných na začlenenie a na role jednotlivcov v rámci zvereneckého fondu. Keďže na Slovensku legislatíva trusty nerozpoznáva, preskúmame konkrétne možnosti a regulácie v dostupných štátoch..

Čo je zverenecký fond a na čo sa používa

Samotné vysvetlenie zvereneckého fondu (tzv. trust) môže znieť komplikovane, ale skúsme to zjednodušiť.

Predstavte si, že trust je akási schránka, ktorú vytvoríte na ochranu svojho majetku a na jeho lepšie riadenie. Do tejto schránky vložíte peniaze, nehnuteľnosti, alebo iné hodnotné veci. Túto schránku však nespravujete vy priamo, ale iná dôveryhodná osoba, tzv. správca, ktorú si vyberiete.

Správca potom podľa pravidiel, ktoré ste vy stanovili (a ktoré môžete kedykoľvek zmeniť), starostlivo manažuje obsah schránky. Môže investovať peniaze, sledovať trh, ale hlavne zabezpečuje, aby vaše peniaze boli chránené a aby boli distribuované tak, ako ste si to predstavovali.

A kto sú tí, ktorí z toho ťažia? To sú tzv. beneficienti, teda ľudia, ktorí dostanú prospech z obsahu schránky. To môže byť rodina, dediči, alebo dokonca charitatívne organizácie, ktoré ste si vybrali.

Celkovo, trust je akýsi nástroj, ktorý vám pomáha ochrániť a efektívne spravovať váš majetok tak, aby ho mohli využívať až do budúcna ľudia, ktorí vám sú dôležití. Je to akoby „finančný plán“ so špeciálnou schránkou, ktorá funguje podľa vašich pravidiel aj vtedy, keď už tu vy nebudete.

Role jednotlivcov v truste – vlastník, správca a beneficient

Zverenecký fond je akýsi balík majetku, napríklad podnikateľských podielov v rodinnom biznise. Ten je vyčlenený pre špeciálny účel a riadený niekým iným, nazývaným správca, v prospech konkrétnej osoby, ktorú označujeme ako beneficientVlastník týmto spôsobom môže určiť, ako sa s jeho majetkom bude zaobchádzať v budúcnosti. To zabezpečuje, že majetok zostane pohromade a nepríde k jeho deleniu, pričom sa zároveň bráni tomu, aby sa stal súčasťou dedičstva. Pravidlá, ako sa s majetkom v zvereneckom fonde zaobchádza, sú v štatúte tohto fondu. Správca je povinný dodržiavať tieto pravidlá. Štatút presne definuje, kto, ako a do akej miery sa bude podieľať na rodinnom biznise a bude mať výhody z toho vyplývajúce. Štatút je teda kľúčový dokument pri vytváraní zvereneckého fondu. 

Príklad trustu

Ste úspešný podnikateľ, máte tri deti z dvoch manželstiev a chcete zaistiť, aby vaše rodinné dedičstvo a majetok boli správne riešené aj po vašom odchode. Problém vidíte v tom, že ani jedno z vašich detí nejaví záujem o vedenie firmy, no na čo si zálusk robia, je práve majetok touto firmou generovaný.

Vytvoríte trust a do neho prenesiete svoje podnikateľské podiely, investície a nehnuteľnosti. Aby ste to ale nemuseli robiť sami, ustanovíte správcu trustu, ktorý môže byť dôveryhodný právny expert alebo dokonca finančný inštitút.

V štatúte stanovíte pravidlá, ako má správca nakladať s týmito aktívami a ako má distribuovať zisky a hodnotu trustu vašim potomkom. Napríklad, môžete určiť, že po dosiahnutí určitého veku budú vaše deti dostávať pravidelné platby z výnosov alebo môžu získať prístup k časti celkového majetku.

Týmto spôsobom, aj keď už nie ste prítomní, váš majetok je v bezpečných rukách správcu trustu, ktorý sa stará o jeho správu a distribúciu podľa vášho priania. To môže poskytnúť stabilitu a istotu vašim potomkom a zabezpečiť, že váš podnik a majetok nerozpredajú a bude slúžiť aj budúcim generáciám.

Pre koho sú zverenecké fondy určené

Zverenecké fondy sa môžu zdať ako niečo, čo je len pre bohatú elitu, ale v skutočnosti sú to dostupné finančné nástroje s výhodami pre mnohých. 

Kto vie účinne využiť trust:

 1. Rodinná firma s víziou na budúcnosť
  Predstavme si rodinnú firmu, kde zakladateľ chce, aby podnikanie pokračovalo aj po jeho odchode. Vytvorenie trustu môže byť nevyhnutné na riadenie majetku a manažmentu firmy, zabezpečujúc, aby dedičstvo bolo riadne spravovaná, a aby príjmy z podnikania boli efektívne distribuované medzi rodinných členov.
 2. Podnik s viacerými spolumajiteľmi
  V prípade spoločnosti so viacerými spolumajiteľmi môže trust slúžiť ako nástroj na jasné definovanie pravidiel a postupov v súvislosti s podielmi každého majiteľa. Tým sa minimalizuje riziko konfliktov a zabezpečuje, že rozhodovanie a výhody z podnikania sú spravodlivo rozdelené.
 3. Zachovanie kontinuity v technologických firmách
  V odvetví technológií, kde je neustála inovácia a zmena, trust môže byť užitočný na dlhodobé plánovanie a ochranu intelektuálnych vlastníctiev. To umožňuje, aby technologická firma pokračovala vo vývoji a distribúcii nových produktov aj po odchode zakladateľa alebo kľúčových vedúcich pracovníkov.
 4. Zahraničná expanzia a majetok
  Pre firmy s medzinárodnou expanziou a komplexným majetkom môže trust slúžiť ako účinný nástroj na riadenie rôznorodých aktív vo viacerých jurisdikciách. Zabezpečuje, aby majetok a podnikateľské záujmy boli koordinované a efektívne prenášané aj cez hranice.
 5. Podnikanie s dobročinným cieľom
  Ak firma chce integrovať charitatívne aspekty do svojej činnosti, trust môže byť vytvorený na podporu týchto cieľov. Poskytuje štruktúrovaný spôsob, ako alokovať finančné prostriedky na charitatívne účely a zabezpečuje, že tento záväzok je dlhodobo udržateľný. 

Výhody Zvereneckých Fondov

Prečo sa vlastne zaoberať zvereneckými fondami? 

Ponúkajú niekoľko kľúčových výhod. Po prvé, poskytujú inteligentný spôsob riadenia a ochrany vašich peňazí a aktív. Je to ako mať profesionálneho strážcu vašich financií, ktorý zabezpečuje, aby rástli a boli distribuované podľa vašich prianí.

Po druhé, zverenecké fondy môžu umožňovať beneficientovi efektívnejšie využívať príjmy z majetku v porovnaní s inými formami vlastníctva, čo môže viesť k nižším daňovým povinnostiam.

Nevýhody Zvereneckých Fondov

Napriek svojim výhodám majú trusty aj nevýhody. Medzi ne patria náklady spojené so zriadením a udržiavaním trustu (náklady na zriadenie sa pohybujú v hodnote okolo 50tis. EUR) a niektorí beneficienti môžu vnímať obmedzenia, ktoré im trust kladie, ako ohraničujúce ich prístup k aktívam (čo je samozrejme pochopiteľné).

Zverenecký Fond vs. Závet

Ľudia sa často pýtajú na rozdiel medzi zvereneckými fondami a závetom. Zatiaľ, čo závet sa zameriava na to, čo sa deje po vašom odchode, zverenecké fondy fungujú, aj keď ste ešte stále nažive. 

V porovnaní so závetmi sú trusty výraznejším nástrojom pre správu a zachovávanie majetku. Okrem toho, na rozdiel od závetov, trusty poskytujú možnosť trvalého finančného manažmentu, súkromia a rýchlejšieho distribučného procesu.

Aj keď obe formy – trusty a závety – uľahčujú distribúciu aktív, zverenecké fondy ponúkajú robustnejší mechanizmus pre správu a zachovávanie majetku. Na rozdiel od závetov môžu trusty poskytovať trvalý finančný manažment, súkromie a rýchlejší proces distribúcie. 

Koľko Majetku je Optimálne Vložiť do Zvereneckého Fondu?

Optimálna suma závisí od vašej konkrétnej situácie. Asset manažéri s vami úzko spolupracujú, aby zistili správnu úroveň financovania na základe vašich finančných cieľov a rodinných vzťahov.

Pri určení minimálnej hodnoty majetku, ktorá sa vám oplatí vložiť do trustu, sa zväčša sa prihliada na náklady zriadenia (ktoré sú cca 50tis. EUR) Z mojej skúsenosti s klientami vidím, že začínajú pri hodnote 1mil. EUR, ale je to čisto na vás, koľko ste ochotní vložiť vzhľadom na uvedené náklady.

Aké Druhy Aktív a Finančných Produktov Môžu Byť Vložené do Zvereneckého Fondu?

Zverenecké fondy nie sú vyberavé – môžu obsahovať rôzne aktíva, ako sú hotovosť, nehnuteľnosti, akcie a dokonca aj finančné produkty ako životné poistenie.

Možnosti v Rôznych Krajinách

Keďže na Slovensku zatiaľ legislatíva nerozlišuje právnu formu zvereneckého fondu, klienti, ktorí majú záujem, sa musia po tejto možnosti poobhliadnuť inde. V závislosti od toho, kde sa nachádzate, sa môže právny rámec pre trustové fondy líšiť. V Českej republike a v Lichtenštajnsku napríklad regulačné prostredie otvára jedinečné príležitosti pre tých, ktorí hľadajú efektívne riešenia správy majetku. 

Vďaka tomu, že som súčasťou spoločnosti Swiss Life Select Slovensko, môžem aj ja svojim klientom ponúknuť túto možnosť v rámci správy ich majetku a to konkrétne v spolupráci s CCS PREMIUM TRUST a.s., 

V prípade, ak máte otázky, či je pre vás táto forma ochrany majetku vhodná, neváhajte ma kontaktovať.

Kontaktujte ma

Ďalšie články

O mne

Medzi  partnerov mojej spoločnosti patria všetky banky a poisťovne na Slovensku, ako aj svetové investičné spoločnosti a preto viem klientovi vybrať vždy tú najvhodnejšiu možnosť.

+421 908 686 379

maria.dudova@swisslifeselect.sk

Týždenné Novinky
Zo Sveta Financií

Zaregistrujte sa tu!