Koľko stojí životné poistenie a aké sú výluky?

Koľko stojí životné poistenie? A čo ak mám nejakú chorobu, poistia ma? Výluky pri poistení.

O základných informáciách k životnému poisteniu sme si povedali v tomto článku. Teraz si povieme, koľko stojí životné poistenie a či je možné poistiť aj klienta, ktorý už nejakú chorobu prekonal, alebo už trvalý následok úrazu má.

Koľko stojí životná poistka?

To, koľko vás bude stáť životné poistenie, zavisí od toho, čo v ňom budete mať poistené. A nielen čo, no aj na akú výšku sumy (koľko chcete dostať od poisťovne ak sa konkrétna udalosť stane). Je logické, že poistenie chorôb na výšku 30tis. EUR je drahšie než poistenie úrazu na 30tis., keďže riziko choroby je 9krát pravdobnejšie než riziko úrazu. Nastaviť sumy plnenia v životnom poistení nezávisí od nálady pani za prepážkou v poisťovni, či odhadov vášho finančného poradcu. Výšky plnania sa odvíjajú od faktorov, ktorými sú:

Príjem, výdavky, finančná rezerva – ten, kto má na účte milióny a nemá čo s nimi robiť, poistenie nepotrebuje. Platí to aj pre vás, ak radšej zvolíte míňať svoje nasporené prostriedky alebo pasívny príjem v prípade poistnej udalosti, než platiť mesačne 100EUR na poistku, ktorá pokryje kritické situácie v desať až státisícoch EUR. 

Druh príjmu – to som už spomínala, že podnikatelia majú poistenie viac vytuningované, keďže neodvádzajú veľa a teda nemajú nárok na vysoké dôchodky zo strany štátu. Pri návrhu poistenia mojim klientom vždy najprv vypočítam, čo majú v prípade poistnej udalosti od štátu a až potom doplníme poistenie z komerčnej poistovne do výšky ich skutočných nákladov.

Zadĺženosť – princíp poistenia je krytie rizika. Rizika, že nebudete môcť splácať úver, uživiť rodinu a zostanete na ulici. Preto by ľudia s hypotékou a nízkymi príjmami mali byť krytí na vyššie sumy, než dobre zarábajúci manažéri s nulovou zadĺženosťou. Poistenie smrti, či invalidity sa preto odporúča nastaviť na výšku úveru.

Príklad: Ivan je manžér a má 35rokov. Náklady jeho domácnosti sú 2000EUR/mes., zostatok hypotéky 90tis. V prípade úmrtia dostane jeho manželka a deti 20tis. EUR, ktoré mám usporené v jeho 2.pilieri, takže v komerčnej poisťovni si dá úmrtie poistiť už len na 70tis. EUR.

V prípade, že by bol invalidný a štát by mu dal 1180EUR/mes. ako plný invalidný dôchodok, v komerčnej poisťovni sa dopoistí už len na 820EUR/mes, aby súčet plnení vykryl jeho náklady na život.

Štandardne sa poistenie kritických chorôb a trvalých následkov úrazu odporúča poistiť na výšku 18mesačných výdavkov domácnosti. V tomto prípade na 36tis. EUR. Prečo? Pretože po 18tich mesiacoch liečenia sa môžu stať tri veci:

  1. Vyliečite sa a budete dalej pracovať
  2. Stanete sa invalidným a budete mať plnenie z poistenia invalidity
  3. Zomriete a budete mať plnenie z rizika úmrtia

A koľko teda stojí životné poistenie?

Ivanova poistka na základe uvedeného príkladu by teda vyzeralo takto:

  1. Poistenie úmrtia s klesajúcou sumou 70 000 EUR
  2. Poistenie invalidity od 40% na dôchodok 820EUR/mes.
  3. Kritické choroby s konštantnou sumou 36 000 EUR
  4. Trvalé následky úrazu s progresiou v závislosti od poisťovne 36 000 EUR

Ostatné riziká, ako PN, hospitalizácia a pod. sú nice to have a Ivan sa sám rozhodne, či ich zaradiť do poistky. Pre jednoduchosť príkladu ostávame len pri základných rizikách.

Poisťovňapoistné/mesiac
Metlife106, 41 EUR
Generali150, 26 EUR
YouPlus 116,33 EUR
Uniqa (Axa)103,31 EUR
Allianz160,80 EUR
Uniqa119,72 EUR
(dôchodok max. 600EUR)

Ak by sa to zdalo Ivanovi veľa, môže si znížiť mesačnú čiastku iným nastavením rizík a ich súm. Môže napríklad namiesto invalidity vyplácanej formou mesačného dôchodku, spojiť invaliditu s úmrtím do jedného rizika s klesajúcou sumou a tak ušetriť na poistnom.

Ak by Ivan zmenil riziká nasledovne:

Úmrtie alebo invalidita od 40% s klesajúcou poistnou sumou 90 000 EUR

Kritické choroby 36 000 EUR

Trvalé následky 36 000 EUR

Poisťovňapoistné/mesiac
Metlife60, 78 EUR
Generali79,78 EUR
YouPlus 64,07 EUR
Uniqa (Axa)82,06 EUR
Allianz102,30 EUR
Uniqa83,01 EUR

A takto my, finančný poradcovia, prepočítavame, konzultujeme a vyberáme životné poistenie podľa individuálnych požiadaviek klienta.

Aj vám sa zdá, že tie sumy v poisťovniach sú rozdielne? Každá poisťovňa má totiž inú progresiu na trvalých následkoch úrazu a v rôznych poisťovniach nájdete rôzne balíky kritických chorôb. S výberom poisťovne vám pomôže váš finančný poradca porovnaním viacerých poisťovní tak, ako ja v tomto článku. Na základe jeho rád a odporúčaní si môžete sami vybrať poisťovňu, ktorá má najvyšší rating, najkratšie čakacie doby, najviac chorôb v balíku kritických chorôb, atď.

A čo ak mám nejakú chorobu, poistia ma? Výluky z poistenia.

V tejto poistke sme počítali s tým, že Ivan je zdravý, nemá žiadne zranenia, ktoré by mu zanechali trvalé následky a nikdy v živote nebol dlhodobo sledovaný v ambulancií špecialistu.

Čo však, keď ste už nejakú diagnózu prekonali? Alebo máte chronickú chorobu? Alebo máte v nohe  tri šrubky, aby ste sa mohli normálne hýbať? Všetky tieto fakty musíme uviesť poisťovni ešte pred vstupom do poistenia, inak sa nevyhnete riziku, že poisťovňa nebude plniť v čase poistnej udalosti. 

Už pri vypracovávaní poistenia ste povinní vyplniť zdravotný dotazník, ktorý by mal korešpondovať s vašou zdravotnou situáciou a históriou. V čase poistnej udalosti si totiž poisťovňa vyžiada záznamy zo zdravotnej poisťovne a ak zistia, že ste napríklad mali problémy s chrbticou už pred poistením a teraz si chcete dať zaplatiť invaliditu v dôsledku vysunutej platničky, tak nepochodíte.

Pri každom klientovi s diagnózou postupuje poisťovňa individuálne a môže mu dať výluku na určitú chorobu, či oblasť tela, kde mal úraz s trvalým následkom. Napríklad, ak máte problémy so štítnou žľazou, konkrétne hypertyreózu, môže vám vylúčiť poistenie ochorenia spôsobené nadmernou produkciou štítnej žľazy, ale na ostatné ochorenia vás poistí.

Keď mala moja klientka operovaný lakeť na pravej ruke tri týždne pred poistením, samozrejme jej dali výluku na oblasť konkrétnej ruky. To znamená, že ak sa jej stane úraz s trvalým následkom, ktorý postihne pravú nohu, poisťovňa bude plniť. Avšak, ak by napríklad pád na bicykli spôsobil zranenie na pravej ruke, to už poisťovňa plniť nemusí, keďže tam už trvalé následky mala. (Poisťovňa vás jednoducho nepoistí na to, čo už ste prekonali, alebo prekonávate ). To isté platí pre invaliditu. Je logické, že ak ste už invalid, tak poistenie invalidity pre vás nebude téma.

Je dobre vedieť, čo očakávať a aké máte výluky už pri vstupe do poistenia a na základe toho vybrať poisťovňu, ktorá vám dá najmenšie, alebo žiadne výluky na váš stav.

Úplne žiadne výluky v poistení – to neexistuje. Poisťovne majú štandardne definované výluky z poistenia, teda situácie, na ktoré sa poistenie nevzťahuje. Tými sú najmä: úmrtie alebo ublíženie na zdraví v dôsledku vojnového konfliktu, samovraždy, trestného činu, duševnej poruchy alebo choroby, požitia omamných látok, a pod. Výluky z poistenia nájdete v poistných podmienkach každej poisťovne.

Ak neviete, kde začať, alebo naopak, už poistenie máte, avšak bolo by potrebné ho obnoviť, neváhajte ma kontaktovať. Moje skúsenosti s klientami s diagnózou tiež nie sú na zahodenie, takže ak váhate, či vaša diagnóza je, alebo nie je vo výlukách poisťovní, stačí a kontaktovať formou tohto formulára. Verím, že spoločne nájdeme vhodnú poisťovňu aj pre vás.

Kontaktujte ma

Ďalšie články

O mne

Medzi  partnerov mojej spoločnosti patria všetky banky a poisťovne na Slovensku, ako aj svetové investičné spoločnosti a preto viem klientovi vybrať vždy tú najvhodnejšiu možnosť.

+421 908 686 379

maria.dudova@swisslifeselect.sk

Týždenné Novinky
Zo Sveta Financií

Zaregistrujte sa tu!