Obchodní partneri v Slovenskej republike

Poistenie alebo zaistenie
Osterreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Agra poisťovňa), Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA pojišťovna a.s.,organizačná zložka Slovensko, Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, ČSOB Poisťovňa, a.s., DEFEND INSURANCE s.r.o (Fortegra Europe Insurance), Euler Hermes SA, Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa, Generali Poisťovňa, a.s., Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, NN Životná poisťovňa, a.s., KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, MetLife Europe d.a.c., NOVIS Poisťovňa a.s., STARR Europe Insurance, Union poisťovňa, a.s., UNIQA poisťovňa, a.s., WÜSTENROT poisťovňa, a.s., Youplus Insurance International AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Úvery
Československá obchodná banka, a.s., Home Credit Slovakia, a.s., mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike, OTP Banka Slovensko, a.s., Poštová banka, a.s., Prima banka Slovensko, a.s., Privat banka, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., Tatra banka, a.s., Tatra Leasing, s.r.o., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka zahraničnej banky, Všeobecná úverová banka, a.s.

Stavebné úvery a stavebné sporenie
ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s., Wüstenrot Stavebná sporiteľňa, a.s., Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

DSS
Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť , a.s., AXA d.s.s., a.s., Dôchodková správcovská spoločnosť POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., NN Dôchodková správcovská spoločnosť a.s., VÚB GENERALI DȎCHODKOVÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.

DDS
AXA d.d.s., a.s., Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

 

Kapitálový trh
Amundi Global Funds Distributor, Ltd., AXA Investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Conseq Investment Management, a.s., Cornhill Management, o.c.p., a.s., European Investment Centre, o.c.p., a.s., IAD Investments, správ. spol., a.s., PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOCNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

Ostatné
SlasPO – Slovenská asociácia poisťovní, Asociácia obchodníkov s cennými papiermi, NBS – Národná banka Slovenska, AFISP – Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov, Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska, AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, Ask for more s. r. o., Byty Sputnik s.r.o., Direct Real, spol. s r.o.,,Diners Club CS, s.r.o.,,E – RAN GROUP, a.s., Halo Reality, s.r.o., Promi Finance, s.r.o., PRK Partners, a.s., SANAC s.r.o